Home गीता ज्ञान अमृत/रामचरित मानस श्रीरामचरितमानस-बालकांडः एहिं तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं, सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं

श्रीरामचरितमानस-बालकांडः एहिं तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं, सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं

error: Content is protected !!